logo_konkurss2021.png

Konkursa nolikums

Mērķis

Popularizēt dari pats dzīvesziņu un individuālo amatniecību kā iespēju veidot unikālu dzīves vidi sev un apkārtējiem.

Veicināt praktiski noderīgu ar celtniecību, interjera darbiem, galdniecību un citiem mājokļa uzlabošanas pasākumiem saistītu prasmju apgūšanu kā teorētiski, tā praktiski.

Balvu fonds

Kopējais balvu fonds – instrumenti no Bosch 3600 eiro vērtībā.

 

Tajā skaitā:

1 Lielā balva – 1000 EUR

4 Mazās balvas – 300 EUR katra

5 īpašās nominācijas – 200 EUR katra, kas tiek piešķirtas šādās kategorijās:

– dārzā/pagalmā

– interjera dekors

– interjera mēbele

– celtniecība/remonts

– hobija lieta


1 specbalva no Bosch – 200 EUR

1 specbalva no Dari Pats – 200 EUR

 

 

Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs – kā amatieri, tā profesionāļi. Taču konkursam iesniegtajam darbam jābūt paša darinātam, un tas nedrīkst būt komerciāls produkts, par kura darināšanu saņemta samaksa. Konkursa darbs var būt paredzēts autora ģimenei vai dāvināšanai. Palīdzības (palīgu) izmantošana konkursa darbu darināšanas procesā ir pieļaujama, ja tas nepieciešams objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, smagu būvkonstrukciju pārvietošana, specifiska mezgla vai tehnoloģijas izmantošana, ko nevar paveikt mājas apstākļos, un tamlīdzīgi. Draugi un ģimenes locekļi drīkst piedalīties darbu darināšanas procesā neierobežoti. Iesniedzot darbu, dalībniekam jāinformē par jebkura veida palīdzības izmantošanu.

 

Konkursa darbi

Konkursam var iesniegt jebkādus ar mājokļa uzlabošanas, remonta darbiem, galdniecību un citām žurnāla Dari Pats saturu saistītām tēmām pabeigtus darbus, kas pa­veikti, sākot no 2019. gada. 

Viens dalībnieks var pieteikt ne vairāk par trim darbiem. Iesūtot pieteikumu, jānorāda projekta autora vārds, uzvārds, dzīvesvietas pilsēta vai novads un kontakttālrunis.

 

Lai pieteiktu darbu konkursam, nepieciešams iesniegt vismaz 5 fotogrāfijas:
1) foto pirms jeb sagatave ar obligāti attēlā redzamu kādu 2019., 2020. vai 2021. gada Dari Pats žurnāla vāku;

2) vismaz 3 (var vairāk) foto no darba procesa dažādās tā stadijās;

3) foto pēc jeb gatavais darbs ar obligāti attēlā redzamu kādu 2021. gada Dari Pats žurnāla vāku.

Tāpat jāiesniedz darba apraksts brīvā formā, norādot darba darināšanas ilgumu, kā arī īsu informāciju par autoru.

 Jāpievieno autora kontakttālrunis (tiks izmantots tikai redakcijas saziņas vajadzībām).

 

Fotogrāfijas un apraksts jāsūta uz redakcijas e-pastu – daripats@dienaszurnali.lv – vai pa pastu – "Dari Pats Amatnieku konkursam", SIA Izdevniecība Dienas Žurnāli, Andrejostas ielā 23, Rīgā, LV–1045.

Darbu iesniegšanas pēdējais termiņš – 30. oktobris. 

 

Mazās balvas

Visi iesniegtie darbi tiek publicēti žurnāla Dari Pats profilā Facebook, kur interesenti var izteikt komentārus un balsot, spiežot Like vai Share.

1. aprīlī, 1. jūnijā, 1. septembrī un 1. novembrī starp visiem uz to brīdi iesniegtajiem darbiem tiek nominēts Mazās balvas (300 EUR) ieguvējs. Vērtēšanā piedalās Dari Pats redakcija (balsu skaits - 1/3), Bosch Latvijas pārstāvniecība (1/3) un Facebook savāktie Like un Share par katru darbu (1/3). 

 

Vērtēšanas kārtība: 

1) Facebook saņemto Like un Share skaits tiek fiksēts iepriekšējā dienā pie oriģinālās projekta galerijas žurnāla Dari Pats profilā. Share tiek uzskatīts par divreiz vērtīgāku, proti, Share skaits vērtējumā ir ar koeficientu x2. Visvairāk Like/Share punktu saņēmušais darbs – 1. vieta utt.);

2) Dari Pats un Bosch veido savus konkursa darbu rangus, vadoties pēc saviem kritērijiem;

3) konkursa darbu iegūtās vietas visos trijos rangos tiek summētas, veidojot gala rangu: jo mazāks punktu skaits, jo augstāka vieta.

 

Darbs, kas vienreiz jau ieguvis Mazo balvu, atkārtoti to vairs nevar saņemt.

 

 

Īpašās nominācijas un specbalvas

11.–15. novembrī Dari Pats izsludina īpašo nomināciju ieguvējus (200 EUR). Vērtēšanā piedalās Dari Pats (1/2) un Bosch (1/2). Mazās balvas ieguvēji nevar tikt nominēti kādai no īpašo nomināciju balvām.

 

Divas specbalvas, attiecīgi no Bosch un Dari Pats, tiek izsludinātas 19. un 20. novembrī. Specbalvas tiek piešķirtas autoriem, kuri kādu iemeslu dēļ palikuši ārpus iepriekšējām nominācijām, bet, pēc konkursa rīkotāju domām, būtu pelnījuši tikt izcelti.

 

 

Lielā balva

Decembrī (datums un vieta tiks precizēti) Dari Pats rīko konkursa noslēguma pasākumu jeb lielo finālu. Uz lielo balvu (1000 EUR) pretendē visi mazo balvu saņēmēji, Īpašo nomināciju un specbalvu ieguvēji. Lielās balvas piešķiršanas žūrijā, katram viena balss, piedalās:
1) 4 Mazās balvas ieguvēji;

2) 5 īpašo nomināciju ieguvēji;

3) 2 specbalvu ieguvēji;

4) Dari Pats un Bosch pārstāvji.

 

13 balsotāji balso par vienu Lielās balvas saņēmēju no 11 nominēto konkursa darbu autoriem. 

 

Katram dalībniekam tiek dota iespēja īsai sava darba prezentācijai. Balsošanas kārtība tiek precizēta pirms pasākuma. Ja kāds dalībnieks nevar ierasties uz noslēguma pasākumu, viņa darbs piedalās, taču zūd iespēja pašam nobalsot.

 

Pasākuma laikā būs arī praktiska meistarklase un iespēja notestēt jaunākās paaudzes Bosch instrumentus. Konkursa noslēguma pasākumam, Lielās balvas darbam un autoram tiek veltīta īpaša publikācija nākamā mēneša žurnālā Dari Pats.

 

 

Balvu saņemšana

Konkursa balvas – dāvanu kartes Bosch instrumentu iegādei par attiecīgajiem nomināliem – tiek pasniegtas noslēguma pasākuma laikā vai pēc tā, ja nominants nav varējis ierasties. Izņēmums – mazo balvu ieguvēji savas balvas var saņemt iepriekš, tiklīdz izsludināts attiecīgais mazās balvas ieguvējs.

Dāvanu kartes realizējamas SIA Robert Bosch Mūkusalas ielā 101, Rīgā, LV-1004, iepriekš pasūtot instrumentus no Bosch Latvijas pārstāvniecības kataloga mājaslapā https://www.bosch-diy.com/lv/lv  vadoties pēc ražotāja noteiktajām Latvijas tirgum ieteicamajām cenām (norādītas katra instrumenta aprakstā).

 

Kontakti

 

Jautājumu, neskaidrību gadījumā papildu informāciju par konkursu var saņemt, zvanot uz žurnāla Dari Pats redakciju: 29624863.